Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden.

In deze privacyverklaring wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) kunt uitoefenen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van deze privacyverklaring.

 1. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

1.1 Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor onze ledenadministratie.

 1. Op welke gronden verwerken wij de persoonsgegevens?

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om u als lid van onze vereniging te kunnen registreren.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

3.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. contactgegevens, waaronder uw (post)adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf waar u werkt en/of van uzelf;
 2. financiële gegevens (voor het verwerken van de contributie);
 1. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

4.1 Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

 1. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens na de beëindiging van het lidmaatschap worden vernietigd.

 1. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

6.1 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en enig andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Website en cookies

7.1 Wij maken gebruik van functionele cookies om onze website beter te laten functioneren, doordat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om onder meer rapportages over websitebezoeken op te kunnen vragen. Wij verzamelen daarin geen IP-adressen en hebben alle opties met betrekking tot het delen van uw persoonsgegevens uitgezet. Bovendien hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

7.2 U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan invloed hebben op het functioneren van onze website.

 1. Wat zijn uw rechten?

8.1 U heeft het de volgende rechten:

 1. inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 2. de persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen;
 3. uw persoonsgegevens te beperken;
 4. bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 5. uw gegevens over te dragen naar derden.

8.2 Wij zullen u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek laten weten of wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Mochten wij niet aan uw verzoek gehoor kunnen geven, dan laten we dat u schriftelijk en gemotiveerd weten.

8.3 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigen privacyverklaring

9.1 Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op onze website.

 1. Vragen

10.1 Voor vragen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met 0613371650.